Help
Switch to English
Inloggen
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Geachte NLDA medewerker, Door in te loggen stemt u in met de onderstaande privacyverklaring. Introductie. Voor een juiste werking van de onderwijsondersteunende systemen van de NLDA maakt de NLDA gebruik van een beperkte set persoonsgegevens van studenten en medewerkers. Deze gegevens worden gebruikt om de lesroosters aan u bekend te stellen evenals het elektronisch lesmateriaal. Daarnaast worden de persoonsgegevens gebruikt om de studievoortgang van onze studenten te registreren. Tot slot geeft het de NLDA de mogelijkheid haar lesprogramma kwalitatief te optimaliseren en inhoudelijk af te stemmen met de Defensieonderdelen. Privacyverklaring. Het NLDA hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij houden ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) aan het gebruik van persoonsgegevens stelt. Het gebruik van uw persoonsgegevens is gemeld bij de functionaris voor de gegevensverwerking van Defensie. Deze functionaris ziet er op toe dat de verwerking van persoonsgegevens binnen de defensieorganisatie in overeenstemming met de WBP wordt uitgevoerd. Deze functionaris treedt binnen Defensie op als onafhankelijke toezichthouder, naast de nationale toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u deze stellen aan Bureau Intern Opdrachtgeverschap van de NLDA
Help
Switch to English